+420 728 979 666       bohuslav.hadel@centrum.cz

Barvy fasádní

Nejobvyklejším fasádním povrchem většiny obytných, ale i obchodních a průmyslových objektů je nějakým způsobem upravená omítka. Klasicky provedené minerální omítky jsou poměrně porézní a nasákavé, proto je již jako nové natíráme fasádní barvou. Tím zabráníme škodlivému působení srážkové vody a přitom zachováme paropropustnost povrchu.  

Bohokovy Barvy Vám nabízí široký sortiment fasádních barev pro Váš dům. Doporučíme fasádní barvy podle druhu, kvality, stáří a stavu fasádního podkladu.  

Při výběru fasádní barvy  nemělo by být hlavním měřítkem jak bude fasáda vypadat a jaká bude cena.  Fasádní barvy nemají funkci pouze estetickou, ale především ochrannou vůči všem  povětrnostním vlivům. Působí na ni déšť, mráz, slunce a v poslední době velké změny teplot. Podle posouzení podkladu, aby fasády byla odolná, doporučíme druh fasádní barvy.

Bohokovy Barvy se řídí základním postupem při provádění nátěrů fasád:

  • posouzení fasádního podkladu - stav nové nebo původné omítky
  • doporučenískladby nátěru dle podkladu - nenatřená nebo již natřená omítka
  • posouzení trhlin na fasádě a následná sanace poškození podkladu
  • provedení penetračního nátěru
  • provedení vždy dvojnásobného nátěru vhodnou fasádní barvou

Při prvním natírání, stejně jako při renovačních nátěrech fasádních povrchů, barvu nanášíme nejméně ve dvou vrstvách, vždy na příslušný podklad vybranou barvou včetně kompatibilního základního nátěru.

Druhy fasádních barev

Silikátové barvy - tvoří spolu s podkladem pevné spojení , které brání odloupnutí nátěru. Jsou na bázi draselného vodního skla. Nevytvářejí jako ostatní nátěry vrstvu, nýbrž se neoddělitelně spojí s podkladem chemicky (prokřemenění). Výsledkem je zcela odolné spojení mezi nátěrem a podkladem a zabrání se odlupování. Chemické spojení s podkladem a stabilita pojiva vůči UV záření splňují mimořádnou životnost silikátových barev. Silikátové barvy umožňují díky nízkému difúznímu odporu pro vodní páry zdivu dýchat, chrání ho před atmosférickými vlivy a jsou odolné vůči znečištění. Vytváří podobně jako silikonové barvy velmi dobrý, samočistící efekt. Jsou vhodné pro restaurování a zkrašlování minerálních podkladů, zvlášť vhodné jsou pro památkově chráněné objekty.

nátěr silikátovou fasádní barvou Paulin

 

Silikonové barvy představují nejlepší řešení pro ochranu Vašeho domu před vodou, zimou a prachem. Jsou na bázi siloxanových pryskyřic. Voděodpudivost silikonu nedovolí, aby se špína usadila na omítce a ta se takto každou dešťovou kapkou čistí. Déšť se stává velmi významný při odstraňování smogového nánosu  a prachu pro uchování krásy fasády domu. Silikonové barvy umožňují, aby byl po dlouhou dobu zachován barevný odstín a zároveň velmi dobře odolává UV záření. Silikonové barvy lze aplikovat na jakýkoliv podklad. Vyznačují se vysokou paropropustností a vyjímečně vysokou vodoodpudivostí. Silikonové barvy jsou fasádní barvy špičkové kvality. 

Akrylátové barvy vynikají především svou širokou barevnou škálou. Mají jako pojivo umělou pryskyřici a chrání podklad před atmosférickými vlivy, výkyvy teplot a UV záření. Sytost odstínů a jasnost barev je činí jedinečné a nepřehlédnutelné. Jsou  vysoce vodoodpudivé a odolné proti povětrnostním podmínkám, horší je to s paropropustností. Jsou však cenově dostupné. 

Vápenné barvy jsou nejlepším řešením pro restaurování fasád historických budov. Dodávají historickým budovám původní starobylý vzhled. Jejich hlavním pojivem je vápenný hydrát, který po zreagování vytváří povrchovou úpravu s porézní strukturou, díky které je povrch vysoce prodyšný vodní páře.

Je dobré vědět...
PRODYŠNOST je schopnost umožnit prostup vodní páry ven ze zdiva. Tím je umožněno jeho vysušení a zábraněno hromadění vlhkosti ve zdivu a omítce. To je hlavním předpokladem pro zabránění výskytu plísní.

VODOODPUDIVOST je naopak odolnost zdiva proti prostupu srážkové vody. Voda stéká po omítce aniž by přes ni pronikla do konstrukce. 

Trhliny ve fasádě

Tepelné výkyvy, eroze atmosférickými vlivy a nevhodně zvolená fasáda se špatnými mechanickými vlastnostmi jsou příčiny proč se na fasádách tvoří trhliny více nebo méně hluboké, které se pak stanou ideálním prostorem pro tvorbu plísní a průnik vody a agresivních látek. Tento stav v dlouhodobém horizontu vede k degradaci materiálů a z toho vyplývající škody vážného rozsahu a snížení bezpečnosti celé budovy.

Před několika lety společnost PAULIN uvedla na trh základní barvu na silikátové bázi s obsahem velkého podílu minerálních pojiv a možností nanášet barvu v potřebné tloušťce. Tato barva výborně sjednocuje strukturální rozdíly mezi starou a novou omítkou a to i sanační. Umožňuje také překrytí mikrotrhlin v podkladních omítkách a vytváří jedinečný přechodový most mezi starým disperzním a novým silikátovým nátěrem. Její charakteristické optické vlastnosti dávají natřeným plochám přirozený minerálně matný vzhled.

řešení trhlin na fasádě

Obytný dům, náměstí Šternberk, nátěrový systém PAULIN: 1x penetrační nátěr, 1x silikátový sjednocující nátěr, 1x silikátová fasádní barva, realizace 2010. Pokud jsou podmínky zpracování silikátových barev správně dodrženy jsou nátěry velmi stálé a životnost je závislá jen na kvalitě podkladové omítky.

Systémy venkovních barev KEIM splňují nejvyšší požadavky na fyziku staveb, odolnost vůči klimatu i ekologickou nazávadnost. Nabízí ideální fasádní barvy pro konkrétní požadavky a oblast použití s dlouhou životností, světlostálé a odolné vůči UV záření. Povrstvovací sol-silikátová barva pro přednátěry k vyrovnání drobných strukturálních rozdílů a k překlenutí vlásečnicových trhlin pro minerální, smíšené a disperzní podklady bez nutnosti použití spojovacího můstku.

Stavební úřad Šternberk, celková rekonstrukce omítek včetně sanace,  nátěrový systém KEIM: 1x penetrační nátěr,1x sol-silikátová barva s pískem, sjednocení podkladu a překlenutí trhlin, 1x sol-silikátová fasádní barva,  realizace 2007

Firma JUB vyvinula silikonovou i akrylátovou fasádní barvu vyztuženou speciálními vlákny tzv. mikroarmovanou fasádní barvu. Vyniká výjimečně vysokou vodoodpudivostí, vysokou paropropustností a sníženou špinavostí, mimořádně odolná proti povětrnostním podmínkám. Barva je velmi vhodná pro nátěry hrubých nebo vlasově rozprakaných fasádních povrchů, pro renovační nátěry starých dekorativních omítek a pro egalizační (zestejnoměrňující) nátěry nových vápenocementových (vyzrálých alespoň jeden měsíc) a silikátových dekorativních omítek. Nátěr má vysokou přídržnost k podkladu a odolává průmyslovým zplodinám, kouřovým plynům a UV záření. 

nátěr brizolitu

Bytový dům Šternberk, původní brizolitová omítka, nátěrový systém JUB: 1x penetrační nátěr, 2x mikroarmovaná silikonová fasádní barva, navíc lokání vyspravení velkých trhlin a děr mikroarmovanou renovační omítkou, realizace 2020 

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024