+420 728 979 666       bohuslav.hadel@centrum.cz

Řasy na fasádě

V průběhu užívání zateplovacích systémů ETICS dochází k neustálému znečišťování povrchu systému, které se po čase začne projevovat na povrchu fasády negativními vizuálními efekty (viditelné usazeniny prachu na hrubě strukturovaných omítkách, "stékající" tmavé skvrny, zašednutí nebo černání fasády celoplošně nebo lokálně. apod.) V případě zjištění takovýchto jevů je vhodné neprodleně provést opatření potřebné k jejich odstranění a provést účinné preventivní opatření proti novotvorbě biotického napadení.

Co způsobuje výskyt řas a plísní na zateplovacích systémech ETICS?

Zelenání fasád vlivem řas a plísní, nebo jiné znečištění omítky povrchovou úpravou ETICS je obvykle důsledkem z prašného prostředí v kombinaci se zvýšenou vlhkostí. Znečištění fasády nesnižuje tepelně izolační vlastnosti systému, avšak vyvolává nepřijatelné vizuální jevy, které zároveň mohou být škodlivé lidskému zdraví.

K samotnému vytvoření porostu řas a jejich růstu na fasádě musí existovat buňky řas při zajištění pro ně příznivých životních podmínek. Prostředí kolem nás buňky řas v menší nebo větší míře obsahuje. Ty jsou roznášena větrem a mohou se uchytit na fasádních plochách. V případě vhodných životních podmínek dochází k jejich růstu a vytváří se tak jejich viditelné kolonie.

Praxe ukázala, že napadení je často vidět převážně na severní části fasády. Smyslem vnější tepelné izolace je udržet uvnitř budovy teplo. To však vede k tomu, že vnější omítky, které mají tloušťku jen několika mm, se především za jasných nocí silně ochlazují. Ochlazují se nejen na úroveň dané teploty, nýbrž ještě o 2-4°C více. Následkem tohoto ochlazení se tvoří rosa, která zejména na severní straně fasády jen pomalu schne a pro řasy a plísně jsou vytvořeny ideální podmínky.

Ne každá severní strana musí být nutně napadena. Zpravidla je to ovlivněno i dalšími vlivy, jako je oblast častých mlh, porosty keřů a stromů, blízkost lesa, potoka a jiné konstrukční vlivy vlhkosti.

Základním předpokladem pro růst řas je přítomnost vody. Řešením jak zabránit výskytu řas je proto odstranění vlhkosti z povrchu stavebních materiálů. Udržení suchého podkladu lze dosáhnout konstrukčním opatřením a to odváděním dešťové a povrchové vody např.dostatečným převisem střechy a  použitím vysoce kvalitních nátěrových materiálů s velmi nízkým stupněm nasákavosti vody: w-hodnota <0,1 kg/m2 h0,5

Nikdy se nedá úplně zabránit tomu, aby jednotlivé fasády dané geografickou polohou, klimatickými poměry a určitou kondenzací povrchů nevykazovaly delší dobu zvýšenou vlhkost, která je podmínkou pro výskyt řas. Abychom přesto zabránili šíření řas nebo alespoň zpomalili jejich růst, doporučuje se natřít plochy nátěrem obsahující biocidy. Tímto opatřením se zachycování vody na povrchu fasády podstatně redukuje.    

Objevily se na vaši fasádě nepříjemné a z estetického hlediska nepřijatelné potíže v podobě řas a plísní?

V případě, že by se po několika letech znovu objevilo biologické napadení, je třeba zvolit tento postup: odstranění a opláchnutí biologického napadení biocidním přípravkem BIOCID a aplikovat alespoň ve dvou vrstvách speciální fasádní nátěr FLASH PAINT nebo SANO FINISH.

Odstranění plísní a řas z vnějších fasád budov - údržba fasád 

U zateplovacích systémů se projevuje zejména v přechodných obdobích (jaro, podzim) kondenzace vody na vnějších površích zateplovaných objektů. Na neosluněných stranách fasády tato nadbytečná vlhkost způsobuje vznik a rozvoj zelených řas nebo lišejníků, či plísní.

V případě sanace takto postižených povrchů doporučujeme následující postupy:

Na řasou postižené povrchy aplikovat štětkou nebo válečkem biocidní nátěr BIOCID , kde se spotřeba uvádí 10m2/l na hladké ploše. Podle stupně zasažení se po 6 – 8 hod. volí způsob mechanického odstranění, např. otryskání tlakovou vodou. Na silně zasažených místech nutno tento postup ( tj. aplikace BIOCIDU, odumření, zaschnutí a mechanické odstranění) ještě jednou opakovat.

Konečná úprava po aplikaci biocidního nátěru:

Povrch se opatří speciální sjednocující, prodyšnou silikonovou nátěrovou hmotou FLASH PAINT v požadovaném barevném odstínu, kde se spotřeba uvádí 0,1kg/m2 při jednom nátěru. Jde o nátěrovou exteriérovou hmotu, která je vyvinutá pro údržbu a obnovu barevnosti tenkovrstvých omítek. Neovlivňuje prodyšnost ani estetický vzhled a navíc zaceluje drobné mikrotrhliny v podkladu.

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2023