+420 728 979 666       bohuslav.hadel@centrum.cz

Příprava podkladu - vyrovnávání, vyplňování, opravy vad a vyhlazení 

Podklady je třeba před provedením malířského nátěru vhodným způsobem připravit, vyrovnat, vyplnit prohlubně, díry, trhliny, škrábance a jiná poškození, celoplošně vyhladit v případě odstraňování starých nátěrů a maleb - škrabáním. Používáme přitom různé druhy vyrovnávacích hmot určené pro příslušné podklady. 

Postup vyrovnávání vždy zahrnuje vhodnou přípravu podkladu s aplikací základního nátěru. Vyrovnávací hmoty obvykle nanášíme ve dvou nebo více vrstvách, po nanesení vrstvy následuje průběžné nebo konečné broušení s odsáváním. Vyrovnávací hmoty se dělí podle oblasti použití na stěnové a podlahové, podle tloušťky nanesené vrstvy na tenkovrstvé, pro jemné vyrovnání do 3 mm, a silnovrstvé  pro vyrovnávání nerovností až 10 mm.

Hrubé vyrovnání nerovností, vyplňování instalačních drážek, vysprávky děr, spár a vyrovnání velkých nerovností:

  • JUBOGLET HOBBY KIT, JUBOGLET NIVELIN REPARATUR, ELEKTROFIX - sádrové vysprávkové maltové směsi, největší tloušťka každé vrstvy je 3 cm, lokálně 5cm a doba zpracovatelnosti 25-35 minut, u elektrofixu 7-10 minut

Opravy mělkých vad, jemné vyrovnání, vyhlazení stěnových a stropních povrchů zejména po celoplošném škrabání původních nátěrů:

  • JUBOLIN, JUBOLIN REPARATUR, JUBOLIN P-15, JUBOLIN P-50 - disperzní tenkovrstvé vyrovnávací stěrkové hmoty pro ruční a strojní nanášení. Nanáší se ve dvou vrstvách, tloušťka každé vrstvy je 1-2 mm, největší celková tloušťka je 3 mm, jednotlivé vrstvy se přebrousí a opatří penetračním nátěrem

Penetrace

Při výmalbě zdí je podceňován  jeden z nejdůležitějších kroků celého procesu a tím je dostatečná úprava podkladu. Z důvodu šetření času i peněz se vynechává penetrační nátěr, který je jeden z hlavních faktorů, jak bude výsledek výmalby vypadat. Pokud se barva nadměrně odlupuje nebo vypadá na stěna jinak, než jste si představovali, je většinou jednou z hlavních příčin právě to, že nebyla nijak upravena savost podkladní plochy. K tomu slouží penetrační nátěry.

Penetrační nátěry připraví podklad pro další nanášení barev. Penetrační nátěr zpevní podklad a sjednotí jeho nasákavost. Penetrací se zvyšuje přilnavost povrchu. 

Penetrační nátěr se aplikuje na plochy, kde byla seškrábána původní malba, na zcela nové zdivo, novou omítku, sádrové omítky a stěrky, vyhlazené povrchy, které je nutno opatřit barvou. Penetrační nátěr obvykle proniká do hloubky cca 1 mm, a tak samozřejmě  nelze u starých a zvětraných zdí  počítat s tím, že se  problém narušené omítky zcela vyřeší. V takových případech je nutno udělat  další stavební zásahy. 

Typ penetračního nátěru se volí podle stavu podkladu a typu nanášené barvy. Aplikace se provádí štětkou nebo válečkem. 

Penetrací podkladu se vyhneme spoustě problémů, které se mohou po výmalbě bez dostatečné úpravy podkladu vyskytnout. Jedná se především o nepříjemnosti:

  • loupání barvy
  • skvrny a nerovnoměrné rozložení nátěru
  • komplikace při nanášení (tzv. nabalování barvy na váleček)
  • nutnost opakované výmalby  

PENETRAČNÍ NÁTĚR ZAJISTÍ PĚKNÝ VÝSLEDEK S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ. 

Odstranění původních maleb škrabáním, vyrovnání velkých děr a nerovností po škrabání paropropustným hrubým tmelem, přebroušení podkladu s odsáváním a následné srovnání ve  2-3 vrstvách paropropustnými tmely. Po zaschnutí opět přebroušení stěn  s odsáváním. Na takto vyrovnané a připravené stěny se aplikuje penetrace a následně 2- násobný nátěr opět paropropustnými barvami.   

Výsledkem je dokonale hladké stěny, na kterým barvy skvěle vyniknou. Snadná opravitelnost těchto stěn, jelikož se jedná o hladký povrch. Navíc celý systém je paropropustný a ekologický, šetrný k lidskému zdraví a životnímu prostředí.

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024