+420 728 979 666       bohuslav.hadel@centrum.cz

Kaple Sv.Antonína Karlov

...když tradice ožívají

Díky důvěře obce Paseka a obětavosti manželů Zavadilových a rodiny Plinkových nás čekala  rekonstrukce vnitřní části  kaple Sv.Antonína v osadě Karlov.  Po zdárném ukončení  zajímavé a zároveň příjemné práce 15.června 2015 proběhla mše v obnovené kapli k svátku Sv.Antonína z Padovy.  

Původní malba kaple byla zcela odstraněna, oškrábáním a poklad ošetřen penetrací. Následně byla provedena sanace trhlin, pomocí speciální paropropustné renovační omítky firmy JUB. Povrch po oškrábání a sanování celoplošné stěrkován, vytvořen hladký povrch paropropustným systémem JUB. Výmalba provedena opět  paropropustnými barvami JUB včetně ozdobných maleb.

Strop oltářní části kaple je vymalován modře se zlatými hvězdami. Modrá bordura s motivem kříže lemuje horní část lodi a barevná bordura s motivem kříže a srdce lemuje spodní část lodi. Všechna ozdobná malba je aplikována pomocí ručně vyrobených šablon tzv.šablonováním. Motivem orobince a lipového květu jako do kaple přenesený symbol místní krajiny se honosí vítězný oblouk. Kromě výmalby proběhla obnova samotného dřevěného oltáře, oken, dveří a lavic nátěrem. Obnova proběhla také ve vstupní místnosti pod věží, kde byla obnažena část původního kamenného zdiva. Renovován byl i prostor sakristie. Dodáním replik původních obrazů, křížové cesty a ošetření oživovacím nátěrem jeskyně Panný Marie Lurdské celá kaple vyrostla do krásy a stala se ozdobou Karlova.          

Mateřská školka Paseka

radost dětem

Velice rádi jsme provedli výmalbu mateřské školky v Pasece v období prázdnin letních i zimních v letech  2015-2016. Provedení celoplošného oškrábaní původních maleb, stěrkování-vytvoření hladkého povrchu stěn, penetrování, výmalba vinylovou barvou Jupol Junior - barvou do dětských pokojů, učeben a heren. Výzdoba: ruční výmalba a šablonování. Použité materiály jsou dostatečně paropropustné, ekologicky nezávadné  a odolné proti oděru za mokra. Velice snadno udržovatelné.

Velice rádi jsme provedli výmalbu mateřské školky v Pasece v období prázdnin letních i zimních v letech  2015-2016. Provedení výmalby ve čtyřech krocích: celoplošného oškrábaní původních maleb, stěrkování-vytvoření hladkého povrchu stěn, penetrování, výmalba vinylovou barvou Jupol Junior - barvou do dětských pokojů, učeben a heren. Výzdoba: ruční výmalba a šablonování. Použité materiály jsou dostatečně paropropustné, ekologicky nezávadné  a odolné proti oděru za mokra. 

Motýlí voliérou děti vstupují do školky. Na bílém podkladu různobarevní motýli krásně vyniknou. Velká a malá šatna v pastelových tónech má na stěnách  barevné  bubliny, opakují se zde čtyři barvy: růžová,tyrkysová, žlutá a bílá. Velká herní třída v přízemí je oranžově pruhovaná. Jídelna je žlutě pruhovaná s malovaným ovocem, zeleninou, pečivem, zmzlinou a na vše dohlíží kuchtík Ryba. Dekorativní malba hradu je umístěna do vstupu modré ložnice, kde poletují bubáci za dohledu měsíce. Po schodišti s různobarevnými kostkami a spolu s mravenci a hmyzem na louce vstupují děti do I.patra. Na podestě schodiště dominuje plastický strom, který podle ročního období si děti samy zdobí. V patře ve fialové místnosti se vstupy do umýváren jsou na stěnách žluté zvířátka ze zoo. Velká třída je především určena pro větší děti, které mohou pomocí písmen malovaných na stěnách skládat slova a pomocí číslic se učit počítat. Pastelky jim pomohou správně pojmenovávat barvy. Malířský koutek děti navodí svými barevnými kaňkami a zejména zelenou podkladní barvou ke kreativitě. Malé místnosti jsou netradičně  u stropu ukončeny vlnami. Věříme, že se se děti do netradičně vymalovné školky velice těší.

Expozice Času ve Šternberku

evropský projekt

V roce 2011 jsme dle projektu firmy Createam s.r.o. provedli pro město Šternberk výmalbu výstavních prostor stálé výstavy "Expozice času"  světa hodin a vesmíru. Aplikovaný materiál: malířské barvy firmy JUB  Jupol Gold a firmy Paulin Sanofinish na sanační omítky Hydroment, nátěr soklových částí stěn Jupol Latex. 

Po zdařilé výmalbě výstavních ploch jsme v témže roce realizovali nátěr fasády objektu "Expozice času" ve Šternberku. Fasádní nátěr Paulin

lokální vyspravení fasádním tmelem
2x aplikace silikonovou fasádní barvou Sanofinish

Jedná se o neprogresivnější typ fasádních nátěrových hmot. Nevytváří souvislý film nýbrž vrstvu s mikropóry, s extrémně nízkou nasákavostí. Díky vysokému smáčecímu úhlu vznikají mezifázová napětí, která způsobují, že voda na jejich povrchu zůstává "sbalená" a kapky vody se na povrchu nerozlévají. Nátěr tak dokonale chrání fasádu proti ušpinění i průniku srážkové vody. Kapalná voda na rozdíl od vody v plynném stavu prakticky nemůže nátěrem procházet. Nátěr ma výbornou kryvost, vysokou paropropustnost a jeho barevnost je velmi rovnoměrná i na velkých plochách bez ohledu na barevný odstín. 

České radiokomunikace

prestižní kancelářské prostory

Podíleli jsme se na projektu fa Intar, s.r.o. a provedli ruční malování vysílačů ČR v kancelářích a zasedacích místnostech  Českých radiokomunikací v Praze. Výmalba malířskou barvou Jupol GOLD  a Jupol STRONG.

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2023