+420 728 979 666       bohuslav.hadel@centrum.cz

Vlhké zdivo - renovace, sanace, obnova

Vlhké zdivo je nepříjemným jevem a zná jej téměř každý majitel rodinného domu. Existuje několik možných řešení dodatečné izolace ve stávajícím objektu, obvykle jsou však spojeny s náročnou a drahou aplikací.

Bohokovy barvy Vám odborně poradí a doporučí přesnou technologii provedení sanace Vašeho objektu. Zajistíme vypracování posudku na provedení sanace soklových částí budov a sklepních prostor. Máme dlouholeté zkušenosti se sanačními omítkami výrobců  KEMA - sušící omítka HYDROMENT  a Sika SIKAMUR INJEKCTOCREAM 100.

Sanační omítky jsou na vápenno-cementové bázi, která vytváří vysoké množství makro a mikropórů, které umožňují rychlé odvětrávání vlhkosti ze zdiva. Jsou vhodné pro renovace venkovních i vnitřních omítek poškozených vzlínající vlhkostí, i pro zdivo novostaveb v oblastech se vzlínající vlhkostí a zasolením.

Hydroment - sušící omítka

Průmyslově připravená suchá směs na bázi hydraulických pojiv, kvalitního kvarcitového písku a dalších speciálních přísad pro zlepšení vlastností a zpracovatelnosti. Sanační omítky  vytváří vysoké množství makro a mikropórů, které umožňují rychlé odvětrávání vlhkosti ze zdiva. Jsou vhodné pro renovace venkovních i vnitřních omítek.  Sanační omítky jskou vhodné  pro obnovu omítek poškozených kapilární vlhkostí, k omítání vlhkých sklepních zdí a kleneb,  k omítání soklů poškozených i pro zdivo novostaveb v oblastech se vzlínající vlhkostí a zasolení.

Výhody sanačních omítek:  

 • rychlý proces vysoušení
 • zadržují soli pronikající z podkladu v pórech 
 • vysoká difúze vodních par

Vlastnosti sanačních omítek:

 • sanace kapilární vlhkosti
 • na kamenné, cihlové i smíšené zdivo
 • splňuje požadavky WTA
 • pozitivní dlouhodobé reference                                                                                                                                   

Je dobré vědět...

Výška, do které nutno aplikovat HYDROMENT sušící omítku, je závislá na tloušťce zdí a stupni vlhkosti v % hmotnostních. Přesně se stanovuje vlhkoměrem GANN a sondou B 60. Orientačně tak, že k viditelné stopě vlhkosti na zdivu přidáme 1 – 1,5 násobek tloušťky zdiva. Do této výše se doporučuje sejmout staré zkorodované a slané omítky a po úpravě podkladu nanést HYDROMENT sušící omítku. 

Sanační systém HYDROMENT realizován v roce 2006. Dvorní trakt "Augustiniánského kláštera ve Šternberku". Následně v roce 2009 aplikován silikonový fasádní nátěr Basf. 

Sanační systém Hydroment aplikován na fasádě bytového domu v Praze v roce 2018. Včetně vyzdění nových bosáží a realizace silikátového fasádního systému Paulin. 

Renovace božích muk sanačním a renovačním systémem Kema a Jub v roce 2016.

Bohokovy barvy preferují výrobky od firmy Sika jejichž pomocí snadně a účinně provedeme injektáž vlkého zdiva.

Provádíme sanace vlhkého zdiva - injektáže pomocí silanové emulze

Tento materiál se vyznačuje velmi vysokým podílem aktivních částic a dokonalou schopností propenetrovat do spáry ve zdivu, kde vytvoří neprostupnou bariéru. Tím je umožněno zdivu nad rovinou aplikace dokonale vyschnout a navrátit pohodlí domova.

injektáž
 • vodu odpuzující krémovitá hmota se injektuje pouze jednorázově a pomocí difuze se rozptýlí uvnitř vlhkého zdiva a vytvoří hydrofóbní zábranu, která zamezí dalšímu vzlínání vlhkosti.
  vhodný pro všechny druhy zdiva: zdi z plných i dutých pálených cihel, kamenné i smíšené zdivo, duté, sutí plněné zdivo apod.
 • ekonomické a efektivní řešení: rovnoměrné dávkování, vysoká koncentrace aktivní látky , více než 80%, žádné ztáty při aplikaci
 • bezpečná a rychlá aplikace: připraven k použití, nevyžaduje použití injektážního čerpadla, bez rizika tvorby průsaků a výkvětů

Příprava podkladu

Odstraňení spodního soklu nebo omítky a podhozu, aby bylo možné určit druh zdiva a ložnou spáru, která se bude ošetřovat. Tloušťka ošetřované zdi se změří pomocí vrtáku nebo vhodným měřidlem.

Pokud byla omítka ve styku se solemi a nebo je poškozena vzlínající vlhkostí, musí být odstraněna v celém rozsahu poškození až do výšky dva- až třikrát větší, než je tloušťka zdiva.

 

 

sanace oklepání omítky

Vrtání otvorů

Pro účinné ošetření vzlínající vlhkosti musí být hmota aplikována ve správném množství. Systém vyžaduje vrtání otvorů o průměru 12 mm, ve vodorovné linii, středy otvorů nesmí být více jak 120 mm od sebe. Pro ostatní tloušťky zdí platí, že hloubka otvoru musí být maximálně o 40 mm kratší jak tloušťka zdiva. Ve všech případech se vrtá otvor vodorovně přímo do spáry ve zdivu.r

Pro účinné ošetření vzlínající vlhkosti musí být hmota aplikována ve správném množství. Systém vyžaduje vrtání otvorů o průměru 12 mm, ve vodorovné linii, středy otvorů nesmí být více jak 120 mm od sebe. Pro ostatní tloušťky zdí platí, že hloubka otvoru musí být maximálně o 40 mm kratší jak tloušťka zdiva. Ve všech případech se vrtá otvor vodorovně přímo do spáry ve zdivu.

 

 

 

Aplikace

Vsune se aplikační nástavec pistole až na dno vyvrtaného otvoru. Stiskem aplikační páky a postupným vysunováním pistole směrem ven důkladně vyplňte otvor maximálně 1 cm pod okraj.

Ošetření zdiva 

Otvory vyvrtané do zdi v interiéru mohou zůstat neuzavřené. Venkovní otvory je nutné uzavřít vhodnou vhodnou maltou, např. Sika MiniPack - opravná malta zdivo pod rovinnou aplikace se ošetří pomocí Sika vodonepropustné cementové stěrky SikaTop Seal-107 zdivo nad rovinnou aplikace se ošetří pomocí sanační omítky SikaMur.

 

 

 

zapravení maltou

Aplikace injektáže proti vzlínající vlhkosti nezpůsobí okamžité vysušení zdiva. Injektáž jen brání dalšímu pronikání vzlínající vlhkosti. Proto podle možností odložíme další práce na reprofilaci stěn na tak dlouho , jak je to možné pro dostatečné vyschnutí zdiva. Obecně platí , pokud není použito speciálních sanačních omítek, vysoušení vlhkého zdiva probíhá rychlostí cca 25 mm tloušťky zdiva za měsíc. To znamená, že stěna při tloušťce zdiva 300mm potřebuje na vyschnutí 12 měsíců. Pro urychlení používáme sanační omítky.

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024